x
Pop-up
...

Ngân Hàng Vietinbank: Chúng Tôi Có Chuyến Đi Đáng Nhớ

Link hay button
Ngân Hàng Vietinbank: Chúng Tôi Có Chuyến Đi Đáng Nhớ

Cảm ơn Việt Queen Travel đã cho chúng tôi chuyến đi đáng nhớ, với hơn 100 nhân viên đi nhưng không phải vì đông mà công ty tổ chức không tốt, thay vào đó chúng tôi nhận được dịch vụ khá là hài lòng và đáng nhớ. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Việt Queen Travel trong những chuyến đi sắp tới!










ˆ